Mässing

  • Mässing innehåller koppar, zink och silver.

  • Mässing är fri från giftiga ämnen såsom nickel, bly och kadmium.

  • Mässing rekommenderas inte för nya piercings och materialet kan i vissa fall skapa irritation. 

  • Huden och smycket kan missfärgas grön av mässing.

Vid missfärgat smycke kan man enkelt rengöra smycket genom att lägga den i ett bad med ketchup och vatten i upp till 30 minuter, då blir smycket så gott som ny.